สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 29th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นาย กูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ผบ.ฉก.30

21 เมษายน 2562 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า และด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 “MENARA RUN FOR KIDS”

couponcodeshosting