สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 1st - Author: NaiITservice

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา"

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง