สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 2nd - Author: NaiITservice

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มิ่วรฉัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 380 คน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง