สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 2nd - Author: NaiITservice

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการรับมือสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยมี นายจิรศักดิ์ มิ่งวรฉัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง