สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นธ. มอบหมายให้ชุดเครื่องจักรกลหนัก กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าปรับพื้นที่สร้างมัสยิดฮูลูกูนุง บ้านกาแย ม.5 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง