สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

วันนี้ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง