สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 20th - Author: NaiITservice

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการปลูกต้นดาวเรือง และต้นทานตะวัน

     เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากดอกดาวเรืองสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าชม พร้อมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง