สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เปิดพิธีการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี ครั้งที่ 2 โดย นายก อบจ. นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน เป็นเจ้าภาพ ในการพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2557 ณ.สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง