สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นายก อบจ.นายกูเซ็ง ยาวอฆะซัน ได้ปิดพีธีการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี ครั้งที่ 2  ชินเงินรางวัล 200,00 บาท ในการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี  ประจำปี 2557 ในครั้งนี้

 

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง