สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 26th - Author: NaiITservice

16 สิงหาคม 2558 ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน

ร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี

เนื่องในโอกาสวันอีดิ้ลฟิตตรีที่จะถึง ขอถือโอกาสอวยพร พี่น้องประชาชนทุกท่าน Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir&Batin ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤจิกายน 2558

  จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์ถานที่ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

จ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

สรุปการสืบราคาครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดมาสคอต )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง