สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 9th - Author: NaiITservice

    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส โดย อบจ.นราธิวาส ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าสนามกีฬา อบจ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้ถนนหนทางในบริเวณศูนย์ราชการมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

      ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สำหรับคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  มีใจความว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็น  อนาคตของชาติมาโดยตลอด จึงได้จัดให้มีโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ขึ้น ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.นราธิวาส ไตรมาส 1/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมะฮัสตี มะแซสะอิ เป็นประธานในการประชุม

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง