สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

16 สิงหาคม 2558 ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน

ร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี

เนื่องในโอกาสวันอีดิ้ลฟิตตรีที่จะถึง ขอถือโอกาสอวยพร พี่น้องประชาชนทุกท่าน Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir&Batin ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสcouponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง