สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 20th - Author: NaiITservice

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนรธิวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ ที่  9 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในงานมีกิจกรรมต่างๆ และมีของขวัญของรางวัลรอแจกน้องๆ มากมาย

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง