ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมกิจกรรม Kickoof ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี สร้างการตระหนักรู้ร่วมกัน

 

ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมกิจกรรม Kickoof ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี สร้างการตระหนักรู้ร่วมกัน

วันนี้ (21 กันยายน 2565) นายประหยัด เสนา ผู้อำนวยการ กองช่าง ในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
.
ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 10:00 น โดยนายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนนักเรียนร่วมทาสีทางข้ามม้าลายบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่ต้องการให้ทางข้ามม้าลายเด่นชัดขึ้น และร่วมกันปฎิบัติตามกฎจราจร
.
อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดัน ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในภาพรวม โดยกิจกรรมมีการหมุนเวียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณทางข้ามม้าลายที่อยู่หน้าโรงเรียนต่างๆ ที่มักมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองใช้ทางข้ามม้าลายเป็นประจำ