นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ ( 20 ก.ย. 65) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้นำศาสนา เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง วันที่​ 20​ – 22 กันยายน 2565 นี้
.
ในโอกาสนี้ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย
.
และในวันที่ 22 กันยายนนี้ จังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และผู้ชนะการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา และทอดพระเนตรนิทรรศการที่ส่วนราชการร่วมจัดแสดงงานวิชาการ ภายใต้ช่ือ “ชาวนราร่วมใจภักดิ์สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล” ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565 โดยประชาชนสามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมรับเสด็จฯได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส