นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมครบรอบ 116 ปี เนื่องในวันกองทัพเรือ

 

นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมครบรอบ 116 ปี เนื่องในวันกองทัพเรือ

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ครบรอบ 116 ปี ซึ่งจัดขึ้นที่สนามนราเปี่ยมสุข ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส มีนาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน รวมถึงองค์การเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ตลอดทั้งวันมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) อำเภอเมืองนราธิวาส และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
.
ทั้งนี้วันกองทัพเรือ ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กองทัพเรือ จึงได้ถือเป็น "วันกองทัพเรือ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ และพระองค์ทรงวางรากฐานกิจการทหารเรือไทย