นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมเสวนายามเช้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งนี้เปิดจวนผู้ว่าฯ ให้ร่วมเสวนาพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพรวมของจังหวัด

 

นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมเสวนายามเช้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งนี้เปิดจวนผู้ว่าฯ ให้ร่วมเสวนาพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพรวมของจังหวัด

วันนี้ (1 ธ.ค.65) ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ซึ่งในครั้งนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานเตรียมจัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
.
ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมเสวนายามเช้าในอย่างเป็นกันเอง พร้อมเชิญชวนให้รับประทานอาหารที่เตรียมมา เนื่องจากเป็นของเด่นของดังในหลายพื้นที่ ส่วนการเปิดจวนผู้ว่าฯนั้น ก็ต้องการให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศภายในจวนผู้ว่าฯ และในอนาคตอาจจะทำเป็นจุดเช็คอิน ให้ประชาชนสามารถมาเที่ยวพักผ่อนกันได้ อีกทั้งอยากส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ได้สวมใส่ผ้าทอ ผ้าไทย ผ้าถิ่น ของ จ.นราธิวาส” “ผ้าลายขอ” หรือ "ผ้าลายพิกุลพลอย"ผ้าทอลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ไปสู่ภายนอก อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและกระจายรายได้แก่กลุ่มทอผ้าในพื้นที่ด้วย โดยในวันนี้จึงได้กำหนดให้สวมผ้าถิ่นกันทุกหน่วย
.
ภายหลังจากทักทายแล้วผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดต่างร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันก่อนแยกย้ายไปปฏบัติหน้าที่ สำหรับการจัดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ในครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ให้