อบจ.นราธิวาส เชิญชวนผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ร่วมรับฟังเทคนิคการสร้างยอดขายผ่าน PLATFORM ต่างๆ จากไทยพาณิชย์ สร้างโอกาสด้านการค้าขายผ่านออนไลน์

 

อบจ.นราธิวาส เชิญชวนผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ร่วมรับฟังเทคนิคการสร้างยอดขายผ่าน PLATFORM ต่างๆ จากไทยพาณิชย์ สร้างโอกาสด้านการค้าขายผ่านออนไลน์

วันนี้ 16 ธันวาคม 2565 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้องรับ นายกุศลส่ง ภูวิชานันทกุล SVP, MD Broker Business Protection Consultant Management Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเพื่อมอบของที่ระลึกในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมมือกับไทยพาณิชย์จัดหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการที่มีร้านค้า และต้องการขยายช่องทางการขายออนไลน์ และร้านค้าที่ขายผ่านออนไลน์อยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงร้านค้าออนไลน์ที่มีร้านในหลายๆ PLATFORM และต้องการระบบมาช่วยบริหารจัดการให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แนะเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นกับไทยพาณิชย์ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม OPPORTUNITY OPEN HOUSE ณ โรงแรมตันหยง จ.นราธิวาส ห้องโสภาพิสัย4 ชั้น 6 ในวันพรุ่งนี้ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้นต้องการเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้เจาะลึกถึงช่องทางต่างๆในการขายของออนไลน์มากขึ้น
.
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ทางคณะของธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย คุณธรรมรัตน์ วั่นเล่ง ได้เดินทางเข้าพบนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายปรามี พิมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพูดคุยวางรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมขอให้ อบจ.นราธิวาส เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้รับทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด
.
และในโอกาสหารือในครั้งนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายให้นางจุรีรัตน์ พหรมดำ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลแลสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพูดคุยกับตัวแทนไทยพาณิชย์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการจัดกิจกรรมและเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้พูดคุยผ่านรายการวิทยุ ชีวิตดีดี๊ ที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสเป็นแม่ข่าย ออกอากาศในพื้นที่ 3 จชต รวม 5 สถานี
.
สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ ในช่วงบ่ายจะมีการบรรยายในหัวข้อการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยน Connection เป็น commission การสร้างเพจ ยิง Ads และการบรรยายในหัวข้อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพกับ SCBPT