จัดยิ่งใหญ่ เยาวชนให้ความสนใจร่วมมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1

 

จัดยิ่งใหญ่ เยาวชนให้ความสนใจร่วมมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (กำลังก่อสร้าง) อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดในครั้งนี้
.
ในโอกาสนี้พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬา นอกจากจะพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้ว ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนจากอบายมุขทั้งปวง โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด ทางกองทัพภาคที่ / และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาด้วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญภายในพื้นที่ โดยจะต้องหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่กระจายไปทั่วทุกชุมชน และจะเห็นได้ว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสามารถด้านการกีฬาค่อนข้างมาก จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมเยาวชนในด้านการกีฬา ให้เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และจะเป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัดในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการกีฬาอีกด้วย
.
ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดกีฬาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งสร้างความรักความสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงที่ดีให้กับพื้นที่นำสู่การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2565 ใน 9 ชนิดกีฬา
.
อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการแข่งขันยิงธนู เพราะถือเป็นกีฬาที่ห่างหายไปจากการแข่งขันมานาน และกำลังจะนำกลับมาส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมฝึกฝน