อบจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส