อบจ.นราธิวาส จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นและประชาชนดีเด่นผู้ทำประโยชน์ต่อจังหวัดนราธิวาส

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565


อบจ.นราธิวาส ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นและประชาชนดีเด่นผู้ทำประโยชน์ต่อจังหวัดนราธิวาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกย่องบุคลากรและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน ภายใต้กรอบภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กร
.
ซึ่ง อบจ.นราธิวาส ได้พิจารณาและคัดเลือกบุคคล 3 ท่าน เป็นบุคลากรดีเด่นและประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
.
1. นางอาดีล๊ะ ตามะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักงานเลขานุการฯ อบจ.นราธิวาส
.
2. นายต่วนรอมือลี มือคะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง อบจ.นราธิวาส
.
3. นายอับฮา สาเม๊าะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”