อบจ.นราธิวาส แถลงข่าวโครงการ อบจ. ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ 2565

 

อบจ.นราธิวาส แถลงข่าว อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565
กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
นายก ตั้งเป้าบริจาคให้เด็กพิการอำเภอละ 5 หมื่นบาท

วันนี้ 29 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 องค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสาราหุดิน อาบู ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส และนายอดุลย์ มามะ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นราธิวาส โดยต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้จากการค้าขาย กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เบาบางลง ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวด้วยการชวนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนั้น มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพันธกิจหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่จะต้องดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ เข้มแข็ง ยั่งยืน บนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสมีการหนุนเสริมการทำงานของจังหวัดนราธิวาสในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอด และในโครงการ อบจ. ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนราธิวาส โดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่คุ้นชินและมีการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกันทั่วประเทศไทย
.
นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดโครงการครั้งนี้ว่า ตั้งใจจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายจนประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจึงได้กำหนดจัดโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นราธิวาสอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งในครั้งนี้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 โดยสามารถสมัครได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 องค์กราบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือผ่านเวปไซต์ อบจ.นราธิวาส ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งรายได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะถูกส่งมอบเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วย โดยตั้งใจจะมอบให้เด็กพิการในพื้นที่แต่ละอำเภอ รวม 13 อำเภอ ให้มากที่สุด ขั้นต่ำประมาณอำเภอละ 50,000 บาท
.
ด้านนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วจะเป็นการร่วมทำบุญด้วยกัน ร่วมสร้างโอกาสให้เด็กพิการในพื้นที่ ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันได้โดย อบจ.นราธิวาส จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้เด็กพิการอย่างทั่วถึง
.
ด้านนายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นั้นมีจำนวนมาก ซึ่งบางรายยังขาดโอกาส การได้รับการสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นสิ่งดีๆให้กับน้องๆผู้พิการทุกคน เพราะบางคนยังขาดโอกาสในการรักษา หรือแม้แต่สามารถนับเงินบริจาคไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ซึ่งอยากขอบคุณแทนน้องๆในพื้นที่อย่างมาก
.
ด้านนายอดุลย์ มามะ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จะการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 นักปั่นในพื้นที่ต่างให้ความสนใจ และต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญด้วย โดยคาดเบื้องต้นน่าจะมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน
.
อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ประจำปี 2565 จะเป็นการปั่นจักรยานืผ่านเส้นทางต่างๆในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส ในระยะทาง 20 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร โดยจะผ่านหาดนราทัศน์ และไปจนถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ซึ่งจุดสิ้นสุดจะมีการร่วมทำจิตอาสาร่วมกันอีกด้วยเพื่อพัฒนาทัศนียภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”