รองนายกอบจ.นราธิวาส พร้อมคณะร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่และข้าราชการที่บรรจุใหม่อีก 3 ราย

 

รองนายกอบจ.นราธิวาส พร้อมคณะร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่และข้าราชการที่บรรจุใหม่อีก 3 ราย

 

วันนี้ ( 1 มิ.ย. 65 ) เวลา 11.30 น. บริเวณห้องโถง (ชั้น 1 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายบัณฑิต เจ๊ะเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายสุทัศน์ สังขรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งได้เดินทางมารายงานตัวพร้อมกันในวันนี้ โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น
.
นายบัณฑิต เจ๊ะเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสต้องขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและให้บริการกับประชาชน
.
สำหรับข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คือนางสมหญิง รัตนะศิริสุวรรณ โอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง กองพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนข้าราชการที่บรรจุแต่งตั้งได้มีจำนวน ๓ ราย ประกอบด้วยนายคมกริช สุหลง นิติกรปฏิบัติการ นางสาวสุนิสา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน และนางสาวศุลีภรณ์ สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”