อบจ.นราธิวาส ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ววันนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

อบจ.นราธิวาส ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ววันนี้
การทดสอบความรู้ความสามารถเป็นไปอย่างเรียบร้อย

วันนี้ ( 20 ก.ย. 65) หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยและได้ประกาศรายชื่อพร้อมกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวันที่ 20 กันยายน 2565 ใน 3 ตำแหน่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
.
โดยบรรยากาศการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) ช่วงเช้าในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ที่มีรายชื่อต่างทยอยเดินทางมาร่วมทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ซึ่งมีการจัดการทดสอบแยกตำแหน่งในห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการคุมสอบคอยดูแลความเรียบร้อย
.
ขณะที่ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข) โดยเป็นการสอบปฏิบัติ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่จะต้องลงพื้นที่และปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมทำการเลือกสรร โดยมีการให้คะแนนแต่ละด้าน ตั้งแต่การแต่งกาย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้ความสามารถเบื่องต้น การปฏบัติภาคสนาม
.
อย่างไรก็ตามการจัดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ เป็นการดำเนินการทดแทนตำแหน่งที่ว่างและจัดจ้างพนักงานเข้ามาเสริมการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดำเนินงานด้านต่างๆได้อย่างทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนที่ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส