กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมรับฟังคำแนะนำการใช้งานระบบปฎิบัติการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ ของ อบจ.นราธิวาส เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับการใช้งาน

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมรับฟังคำแนะนำการใช้งานระบบปฎิบัติการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ ของ อบจ.นราธิวาส เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับการใช้งาน 

วันนี้ ( 20 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางมาเรียม ปะดูกา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานจัดประชุมรับฟังคำแนะนำการใช้งานระบบปฎิบัติการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ ของ อบจ.นราธิวาส โดยมี นายประหยัด เสนา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานปฏิทินการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ดูแลรถสุขาเคลื่อนที่ อบจ.นราธิวาส โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สะดวก ทันสมัยเหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน ที่มีการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
.
ด้านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ และแนะนำการใช้งานระบบปฏิทินการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบปฎิทินการให้บริการฯ ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แนะให้มีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อเพื่อประสานงานในรูปแบบของเอกสารไว้ด้วย โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด
.
อย่างไรก็ตามสำหรับการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่นั้น อบจ.นราธิวาส มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมีทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนติดต่อประสานงานทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมขึ้น

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”