นายก อบจ.นราธิวาส แนะการขายออนไลน์เป็นช่องทางสร้างรายได้ในปัจจุบัน พร้อมเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดึงนักขายออนไลน์มืออาชีพในพื้นที่ จชต. ร่วมชี้แนะแนวทาง

 

นายก อบจ.นราธิวาส แนะการขายออนไลน์เป็นช่องทางสร้างรายได้ในปัจจุบัน
พร้อมเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดึงนักขายออนไลน์มืออาชีพในพื้นที่ จชต. ร่วมชี้แนะแนวทาง

วันนี้ (7 ก.ค.65) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ : One Product Influencer Project เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรของจังหวัดนราธิวาสสู่ตลาดสากล โดยมีนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภา อบจ.นราธิวาส และสมาชิกสภา อบจ.นราธิวาส เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรสังกัด อบจ.นราธิวาส จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งมีนายชารีฟ เด่นสุมิตร เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Pinsouq แหล่งรวมสินค้าฮาลาล มาร่วมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ปั้นอาชีพออนไลน์ ไปสู่รายได้หลัก ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นที่ห้องโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส

นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์ ปลัด อบจ.นราธิวาส กล่าวถึงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ในครั้งนี้ว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้นประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และมีสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ ทั้งทุเรียน เงาะ ลองกอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าเหล่านั้นประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาดจึงเป็นผลให้ราคาผลไม้ตกต่ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรของจังหวัดนราธิวาสสู่ตลาดสากล ภายใต้แนวคิดการสร้างนักขายสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อนำไปปรับใช้กับสินค้าด้านการเกษตรและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร อีกทั้งเป็นการนำคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจในบริบทพื้นที่ เข้าใจอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส มาเป็นวิทยากรสร้างนักขายออนไลน์ โดยจับคู่เกษตรกรที่มีสินค้าคุณภาพเพื่อสร้าง Branding ของสินค้า และสอดแทรกเรื่องราวจังหวัดนราธิวาส มีการเสนอขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ทต่าง ๆ ช่องทางการชำระเงินที่ทันสมัย และช่องทางระบบขนส่งถึงผู้บริโภคปลายทางในตลาดการค้าสากลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคน ที่จะเรียนรู้ช่องทาง โดยเฉพาะการมารับฟังจากผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันนี้โลกออนไลน์เป็นโลกที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถค้าขายได้ตลอดเวลา เพียงมีเครื่องมือสื่อสารรองรับเท่านั้น โดยเชื่อว่าในอนาคตสินค้าจากนราธิวาสจะถูกกระจายสู่ตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและขยายไปไกลถึงทั่วโลก ด้วยระบบออนไลน์ที่ใครๆก็สามารถทำได้