นายก อบจ.นราธิวาส เน้นย้ำให้ร่วมตระหนักเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน พร้อมนำบุคลากรในสังกัด อบจ.นราธิวาส ร่วมปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

นายก อบจ.นราธิวาส เน้นย้ำให้ร่วมตระหนักเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อลดภาวะโลกร้อน พร้อมนำบุคลากรในสังกัด อบจ.นราธิวาส ร่วมปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


วันนี้ (23 มิ.ย. 65) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบัณฑิต เจ๊ะเง๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
.
ในโครงการฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับตัวแทนชุมชน 912 ,ชุมชน ณ นคร ,ชุมชนบางนาค และชุมชนพนาสณฑ์ อาทิ ต้นพยูง ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม และต้นมะขาม เพื่อนำไปปลูกสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนของตนเอง และในโอกาสนี้ พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยเพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน นอกจากนี้ในโครงการฯ ได้ประชาสัมพันธ์ุให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เข้ารับพันธุ์กล้าไม้เพื่อไปปลูกที่โรงเรียน ชุมชน และที่บ้านอีกด้วย ซึ่งมีนักเรียนเดินทางมารับพันธ์ุกล้าไม้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
.
สำหรับการปลูกต้นไม้นั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม ปลูกต้นตะเคียน ต้นหลุมพอ ต้นพยูง และต้นแอ็ก (ไม้กายูกุเบ) บริเวณริมรั้วของสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในอนาคตต้นไม้เหล่านี้จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยในการผลิตก๊าซออกซิเจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณดังกล่าวได้
.
อย่างไรก็ตามในช่วงของการเปิดโครงการฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกรองมลพิษให้กับทุกคนได้อย่างดี จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันปลูก ไม่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติ