อบจ.นราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณและผู้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อย่างอบอุ่น

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณและผู้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อย่างอบอุ่น


วันนี้ ( 28 ก.ย. 65) ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกันจัดกิจกรรมอำลาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เกษียณราชการ และผู้ที่ลาออก รวมถึงผู้ที่เตรียมเดินทางไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
.
ในโอกาสนี้ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมอวยพรให้กับข้าราชการ และ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ รวมถึงร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ลาออกและผู้ที่จะเดินทางไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย โดยร่วมมอบของที่ระลึก และกล่าวย้ำให้ทุกคนที่เกษียณอายุราชการให้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วย เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะทำให้เรามีอายุยืนยาว และสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
.
พร้อมกันนี้นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกล่าวอวยพรและร่วมมอบของที่ระลึก โดยกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงานด้วยกันมา ทำให้งานภายใต้การดำเนินงานของ อบจ.นราธิวาส ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากนี้ทุกท่านจะได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณกับครอบครัว และบุตร หลาน ซึ่งขอให้ทุกคนมีความสุข และสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่วนผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ทาง อบจ.นราธิวาส มีความยินดีอย่างยิ่ง ขอให้ทำงานให้เต็มที่และหากมีโอกาสอาจจะได้กลับมาพบกันอีก
.
อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้อำนวยการแต่ละกอง ในสังกัด อบจ. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมกันมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความห่วงใยและความคิดถึงที่มีให้แก่กันตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้วยกันมา ณ อบจ.นราธิวาส
.
สำหรับในปีนี้มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สังข์รัตน์ ตำแหนน่งรองปลัด อบจ.นราธิวาส นายพีระ พิศพรรณ นายช่างโยธา อาวุโส และนางรุ่งทิพย์ ยันตสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายมะรอยี ดอเลาะ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงกองช่าง นอกจากนี้มีผู้ลาออกจากราชการอีก 1 ท่าน คือนางนูรีฮา บินมะราเฮง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการญ รวมถึง นางสาวเลขา เจริญวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี สำนักคลัง อบจ.นนทบุรี