นายก อบจ.นราธิวาส จัดน้ำดื่มบริการแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จากท่าอากาศยานนราธิวาส

 

นายก อบจ.นราธิวาส จัดน้ำดื่มบริการแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443)
ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จากท่าอากาศยานนราธิวาส


วันนี้ 10 มิ.ย.65 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.นราธิวาส    จัดน้ำดื่มเพื่อบริการแก่ญาติและผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ซึ่งเดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงไปยังนครมะดีนะห์ ประเทซาอุดีอาระเบีย จากท่าอากาศยานนราธิวาสในวันนี้ โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นราธิวาส ได้ให้บริการน้ำดื่มตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งมีญาติและผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เข้ามารับน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างอบอุ่น ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางเข้าร่วมทักทายประชาชนและผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์บริเวณจุดแจกน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมอวยพรให้ผู้เดินทางทั้งหมดเดินทางด้วยความปลอดภัยประกอบพิธีฮัจย์สำเร็จสมบูรณ์ตามที่คาดหวังไว้
.
ทั้งนี้ ในส่วนของพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร                ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในพิธีมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อะมีรุ้ลฮัจย์ หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอล อาลี ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นางอลิรา มะแซมผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) และนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมในพิธี
.
สำหรับในปีนี้ (2565) มีชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งสิ้นจำนวน 3,738 คน ในจำนวนนี้เป็นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,580 คน และมีผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส โดยสายการบินไทย บินตรงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 568 คน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 เที่ยวบิน ผู้เดินทาง 282 คน และวันที่ 11 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 เที่ยวบิน ผู้เดินทาง 286 คน

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”