อบจ.นราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง รอบชุมชนตลาดน้ำยะกัง

 

อบจ.นราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง
รอบชุมชนตลาดน้ำยะกัง

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) บริเวณชุมชนตลาดน้ำยะกัง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีพันโทวัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 151 กรมทหารราบที่ 151 นายสาราหุดีน อาบู ประธานสภา อบจ.นราธิวาส คณะสมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.นราธิวาส จิตอาสาภาคประชาชน จิตอาสาภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
.
ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงโครงการจิตอาสา ครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อพัฒนาลํานํ้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนริมน้ำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนริมลำน้ำดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในแบบจิตอาสาระหว่างหน่วยงานและประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะและกำจัด ผักตบชวาตามลำน้ำ เพื่อทำให้ชุมชนริมลำน้ำมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ น่าอาศัย ตลอดจน ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
.
อย่างไรก็ตามสำหรับชุมชนตลาดน้ำยะกัง สืบสานขนมโบราณ 100 ปี ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งในเขตชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 4 กม. มีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่น เย็นสบาย ในช่วงเวลาของวันหยุดมีนักท่องเที่ยงทั้งจากในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน แวะเวียนมาตลอด ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง