อบจ.นราธิวาส ประชุมความพร้อมคณะทำงานรองรับการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อบจ.นราธิวาส  ประชุมความพร้อมคณะทำงานรองรับการกระจายอำนาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะทำงานเพื่อรองรับภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม นายเปาซี เลาะแม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.นราธิวาสเข้าร่วมประชุม
.
ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงถึงการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจุบันมี 57 แห่งที่ดำเนินการถ่ายโอนมายัง อบจ.นราธิวาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการแต่งตั้งในส่วนของคระกรรกมารเกี่ยวกับงานถ่ายโอนและงานการแพทย์ฉุกเฉินรองรับการดำเนินงานไว้ในเบื้องต้น
.
ด้านสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในการอำนวยความสะดวกและดำเนินงานไปพร้อมกับกองสาธารณสุข โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ให้นโยบายการดำเนินงานในภาพรวมว่าเมื่อ รพ.สต. ถ่ายโอนมาแล้วต้องดีกว่าเดิมหรือไม่น้อยไปกว่าเดิมทั้งการทำงาน สวัดิการ ตลอดจนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขต้องเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น และประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
.
อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการมีการชี้แจงแนวทางการทั้งของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน กองยุทธศาสตร์ฯ กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด และสำนักงานเลขานุการ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานในภาพรวม และเชื่อมโยงกับการดำเนินการร่วมกันในอนาคต พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ให้ร่วมพิจารณาแผนนิเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ทั้ง 57 แห่งด้วย เพื่อออกนิเทศงานในห้วงไตรมาสที่ 3 นี้

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”