กอง สธ.อบจ.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อร่วมพิจารณาบัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างทุกประเภทสมัครใจถ่ายโอนไป อบจ.นราธิวาส

 

กอง สธ.อบจ.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อร่วมพิจารณาบัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างทุกประเภทสมัครใจถ่ายโอนไป อบจ.นราธิวาส

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจัดส่งบัญชีรายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์ขอถ่ายโอนมายังบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ไปยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นั้น ล่าสุดทางกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)เพื่อร่วมพิจารณาบัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างทุกประเภทสมัครใจถ่ายโอนไป อบจ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยได้จัดทำแบบสรุปจำนวน ประเภทและรายละเอียดเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์ขอถ่ายโอนมายังบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2567 ไว้ในเบื้องต้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาในภาพรวม
.
สำหรับการประชุมครั้งนี้ นายนิวัน นิโซะ สาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เข้าประชุมแทน และดำเนินการเป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้มีนายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นำเสนอภาพรวมของการขอถ่ายโอนฯ โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่รายงานในที่ประชุม โดยมี รพ.สต.แสดงความประสงค์ถ่ายโอนทั้งสิ้น จำนวน 57 แห่ง ใน 7 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส
.
ขณะที่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส เน้นย้ำว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสยินดีที่จะรับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์ขอถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดจะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยกัน รวมถึงเน้นย้ำด้วยว่าเมื่อมาอยู่กับ อบจ. นราธิวาสแล้วทุกอย่างต้องดีขึ้นกว่าเดิม ที่ดีแล้วก็ต้องดีขึ้นไปอีก

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”