อบจ.นราธิวาส ร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับครูและเด็กเล็ก พร้อมเผย อบจ.นราธิวาส มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุกปี หลังจากนี้อาจจะเสริมทักษะเรื่องการดูแลป้องกันตนเองให้กับครูและเด็กเพิ่มเติม
.
วันนี้ ( 7 ต.ค. 65 ) นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเหตุให้เด็กเล็กภายในศูนย์และเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องลักษณะเช่นนี้ขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กและครู เพราะเป็นอีก 1 สถานที่ที่ควรมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งในนามของ อบจ.นราธิวาส ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลที่รักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ อบจ.นราธิวาส นั้นไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องดูแล แต่ทาง อบจ. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับครูและครูพี่เลี้ยงของศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เว้นไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีทั้งหมด 217 ศูนย์ที่เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งในปีงบประมาณนี้ หากมีการจัดอบรมขึ้น อาจจะต้องดูเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองของครูและเด็ก เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองไว้ด้วย ซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นสามารถนำทักษะมาใช้ได้ในทันที
.
อย่างไรก็ตามสำหรับ อบจ.นราธิวาส นั้นในวันนี้ได้ลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยกับผู้สูญเสีย ขณะที่บุคลากรฝ่ายต่างๆร่วมส่วนชุดดำเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น