อบจ.นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รุ่น

 

อบจ.นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รุ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยครอบคลุม 13 อำเภอ จำนวนรุ่นละ 350 คน เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้และแนวทางการดูแลเด็กที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและส่งเสริมการพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตามช่วงวัย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในสร้างสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติในการป้องกันและการปฐมพยาบาลแก่เด็กเล็กในเบื้องต้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ อบจ.นราธิวาส ได้รับเกียรติจากวิทยากรในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
.
ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนได้ผ่านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการกับเด็กเล็กมาแล้ว และได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 รุ่นว่า ทุกคนมีความตั้งใจที่นำทักษะ องค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานอย่างจริงจัง ซึ่งดูได้จากความสนใจในการซักถาม โดยเชื่อว่าหลังจากนี้ครูผู้ดูแลเด็กจะร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานเป็นหมู่คณะ ตามที่ได้รับความรู้เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ส่งผลต่อเด็กมีพัฒนาการสมวัย เป็นเด็กเก่ง ดี และมีควมสุข
.
ตลอดจนได้รับเกียรติจากนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายปรามี พิมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกูรอซีฮ่า พระศรีนวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอตากใบ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมทักทายผู้เข้าร่วมโครงการฯด้วย

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”