นายก อบจ.นราธิวาสร่วมรับ-ส่ง ข้าราชการโอนที่มารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และข้าราชการบรรจุใหม่อย่างอบอุ่น พร้อมให้ความมั่นใจทุกคนทำงานอย่างมีความสุขไม่ว่าปฏิบัติงานในตำแหน่งใด

 

นายก อบจ.นราธิวาสร่วมรับ-ส่ง ข้าราชการโอนที่มารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และข้าราชการบรรจุใหม่อย่างอบอุ่น พร้อมให้ความมั่นใจทุกคนทำงานอย่างมีความสุขไม่ว่าปฏิบัติงานในตำแหน่งใด

วันนี้ ( 3 ต.ค.65) ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้อำนวยการกองต่างๆและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการที่โอนมาเพื่อดำรงตำแหน่งสาวยงานผู้บริหาร จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ กีรติปรีชานนท์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อบจ.ข่อนแก่น มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ , นางดารุณี สองแก้ว นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ อบจ.ยะลา มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพัฒนารายได้ กองคลัง , นางสาวนิรินธน์ โอซาติน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อบจ.ยะลา มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ,นางสาวยินดี ประสมชาติ นักทรัพยากรบุคคล อบจ.ยะลา มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ และนางปาริศา ไอศิรา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อบจ.สตูล มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน นอกจากนี้มีข้าราชการบรรจุใหม่อีก 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวสุภาวิดา ขุนอำไพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กองสาธารณสุข ,นางสาวมุกธิดา การีอุมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง , นายอาหะมะ หะยีมามะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ กองพัสดุและทรัพย์สิน
.
บรรยากาศในการรับและส่งผู้เดินทางมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น มีทั้งผู้บังคับบัญชาเดิม เพื่อนข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม และครอบครัวเดินทางมาส่งกันคึกคัก โดยร่วมแสดงความยินดีและร่วมอวยพรให้การทำงานภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสราบรื่นและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
.
ด้านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เดินทางมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยพร้อมที่จะดูแลทุกคนอย่างดีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง อบจ.นราธิวาส นั้นทำงานแบบพี่น้อง ทุกคนต้องมีความสุขและร่วมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน หากติดขัดหรือมีปัญหาการทำงานด้านใดก็มีผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ตลอดจนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสคอยดูแลและให้คำแนะนำอยู่ ซึ่งขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและอยู่กับ อบจ.นราธิวาสไปนาน ๆ
.
ขณะที่ด้านนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับทุกคนด้วยความยินดี ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ดำเนินการร่วมกัน อบจ.นราธิวาสนั้นก็จะคึกคักและอบอุ่นขึ้น มีทั้งข้าราชการรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านนโยบายที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่
และในโอกาสนี้นายมะหะมะ วาแมดีซา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้เดินทางมาส่งข้าราชการที่มารับตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ร่วมอวยพรให้กับทุกท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด้วย ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะสามารถดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนของ นายกกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้อย่างดี และมีความก้าวหน้าในสายงานที่ตัวเองเลือกต่อไป
.
อย่างไรก็ตามในการรับ ส่ง ข้าราชการทั้ง 8 ท่านในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมเลี้ยงต้อนรับและให้ความเป็นกันเองกับทุกท่าน สร้างความประดับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาส่งเป็นอย่างมาก