อบจ.นราธิวาส เปิด "ศูนย์ปันสุขชุมชน" พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ที่บ้าน

อบจ.นราธิวาส เปิด "ศูนย์ปันสุขชุมชน" พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ที่บ้าน


วันนี้ ( 8 ก.ค. 67) นายมะหามัด ฮามิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิด "ศูนย์ปันสุขชุมชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนมืองกำปงบารู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ปันสุขชุมชน จะเป็นที่พึ่งของกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ศูนย์ปีนสุขชุมชน มีอุปกรณ์เครื่องช่วย
.
ความพิการให้ยืมใช้ 5 รายการ ได้แก่ เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ เบาะลมไฟฟ้า วีลแชร์ ไม้ค้ำยัน และไม้เท้า 4 ขา ครอบคลุมผู้มีสิทธิทุกสิทธิสามารถเข้าร่วมได้ พร้อมกันนี้ในพิธีได้จัดให้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ที่บ้าน ประจำหน่วยบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือที่จะดำเนินโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยกัน "ศูนย์ปันสุขชุมชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียมทุกพื้นที่
.
อย่างไรก็ตามในพิธีครั้งนี้มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการเจ็บปวด
.
ขณะที่ตัวแทนศูนย์ฯและผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุปกรณ์ฯ ก่อนหน้านี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างแท้จริง ช่วยเหลือและลดขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมาก
.
ส่วนด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวยืนยันว่า ในส่วนของอบจ.นราธิวาส นั้น ตั้งใจที่จะเปิดศูนย์ปันสุขให้ได้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกพื้นที่
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”