อบจ.นราธิวาส ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ แก่ประชาชนที่ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อบจ.นราธิวาส ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ แก่ประชาชนที่ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

201.jpg - 84.79 kB

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้รถสุขาเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส บริการประชาชนที่มาร่วมทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

202.jpg - 98.33 kB

203.jpg - 90.66 kB

204.jpg - 98.53 kB

205.jpg - 88.75 kB

206.jpg - 115.15 kB