ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

สามารถร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ได้ที่ ... ที่นี่