ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นราธิวาส

ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นราธิวาส

อำเภอสุไหงโกลก

อำเภอจะแนะ

อำเภอเจาะไอร้อง

อำเภอตากใบ

อำเภอบาเจาะ

อำเภอสุไหงปาดี

อำเภอเมือง

อำเภอยี่งอ

อำเภอระแงะ

อำเภอรือเสาะ

อำเภอแว้ง

อำเภอศรีสาคร

อำเภอสุคิริน