ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส