✤ ประกาศมติคณะกรรมการข้าราชการฯ (ก.จ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 11/2565