✤ ประกาศมติคณะกรรมการข้าราชการฯ (ก.จ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 12/2565