✤ ประกาศแก้ไขประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง แก้ไขประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ดาวน์โหลด