สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 13th - Author: NaiITservice

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

. . ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการแปลงที่ 2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-517960 :: ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั้งในและนอกประเทศในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส ได้ทราบถึงภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยให้ปฏิบัติตนตามคำสั่งของทางกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งของจังหวัดนราธิวาส อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงขอให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส ได้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานภาครัฐ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ในวันและเวลาราชการ) .

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ อบจ.นราธิวาส
  3. ข่าวรับสมัครงาน
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย
 ขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริต
 แจ้งเวลาการประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริต
 การขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริต
 การขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริต
 ประกาศคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"
 ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกเฉิน
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรม
 การบังคับใช้มาตราการต่างๆเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 บังคับใช้มาตราการต่างๆเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรค (โควิด-19 )
 การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดยื้อไว้สโคโรน่า 2009 (โควิด-19)
 ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรดโควิด - 19)
 บังคับใช้มาตราการต่างๆเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายก อบจ.นราธิวาส
 ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นราธิวาส
 ขอเชิญชาวนราธิวาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.
 ขอเชิญชาวนราธิวาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
 ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียง
 ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้าย อำเภอ เทศบาล อบต
 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
 ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ปรับพื้นที่สร้างมัสยิดฮูลูกูนุง
 ประมวลภาพประชุมสภา
 ประมวลภาพประชุมสภาฯ
 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 ภัยเงียบจากมลพิษทางอากาศ
 บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงาน
 ฝึกนิสัย ประหยัดไฟฟ้า
 REDUCE REUSE RECYCLE
 ขอเชิญร่วมลงนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียนฯ
 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 ประชาสัมพันธ์
 มอบเกียรติบุคคลดีเ่ด่นประจำปี พ.ศ.2563
 ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 รับสมัครสรรหาและเลืกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
 รับสมัคร สตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 15 -60 ปี เข้ารับการฝึกอาชีพ
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
 สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง
 ประชาสัมพันธ์สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง
 ประกาศการรับสมัคร กกต. ท้องถิ่น
 ปิดรับสมัคร โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
 ประกาศรับสมัคร อบจ.นราธิวาส
 ประกาศรับสมัคร
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
next
prev

  1. ข่าวจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงาน สขร.1

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กง - ๘๓๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กง - ๓๒๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นธ.ถ.๒๘-๐๑๐ ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ ๓ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ.๒๘-๐๓๗ บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยะหอ ๓ บ้านยะหอ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นธ.ถ.๔๓-๐๒๔ สายบูเก็ะเจะลี-ชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ. ๑-๐๐๓๐ สายบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู-บ้านกูวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย
วิธีคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗o) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร์รี่ NS ๑๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่ FB N-๑๒๐ ลูกยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่ FB N-๑๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่ FB N-๑๒๐ ลูกยาว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง ยี่ห้อโตโยต้ หมายเลขทะเบียน กง - ๓๒๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัฒนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง - ๓๒๕๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น - ๖๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรดา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๑๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอรดา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกผู้ชนะการเสนอรดา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์ ของรถยนต์หมายเลขทะบียน กข ๓๕๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะขาผับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรดา จ้างจ้างซ่อมแชมห้องเก็บพัสดุกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้า ( จำนวน ๑๑ รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองศ์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟิลท์ติกตอนกรีตสายทาง นร. ถ ๑-๐๐๑๑ สายบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ - บ้านตือมายู ตำบลเอราวัณ - บ้านกูวาตำบลแว้ง- บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครื่องถ่ายเอกสาร (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๗๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรดา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๐๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเคอสุคิรินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธิ์ในการเลือกตั้งของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเมืงนรริวส ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรือเสาะตามโครงการการดำเนิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรือเสาะตามโครงการการดำเนิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอระแงะตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขำเครื่องคอมพิวเตอร์และเช่าโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเคอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรีอเสาะ เพื่อใช้ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรือเสาะเพื่อใช้ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเช่าโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรือสาะ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กาบริหาส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศชนะการเสนอรดา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๑ ๐๑๒๐ และ ๔๑๖ ๕๑ ๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเคอตากใบตามโครงการการดำเนิการเลือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช่าเต็นท์ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอตากใบ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสพอราคา จ้างทำไวนิลของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอตากใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอตากใบ ตามโครงการการดำเนิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโน๊ตบุ๊ค ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอตากใบ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโตบุ๊ค ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหว้ และนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงโก-ลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงโก-ลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรดา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอแว้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรดา จ้างเข่าโน๊ตบุ๊ค ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงโก-ลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายปิดประกาศ และป้ายไวนิล ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอแว้ง ตามโครการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงโก-ลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องโน๊ตบุ๊ค ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเมืองนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๖๘ นธโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งฯ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ ครื่องโทรสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ จำนวน ๑๓ อำเภอ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องแบบพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องพิมพับัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิที่ไม่ไปใช้สิทธิฯ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฟต์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการติดตั้งเครื่องยนต์สำรองไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศอง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕)ประจำปี ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนกาจัดหาพัดดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

   
   


couponcodeshosting