สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 31st - Author: NaiITservice

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ ที่  9 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในงานมีกิจกรรมต่างๆ และมีของขวัญของรางวัลรอแจกน้องๆ มากมาย

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง