ข้อมูลและช่องทางการติดต่อ

 

สำนักงาน อบจ.นราธิวาส
เลขที่ 232 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


เบอร์ติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

  เบอร์กลาง/งานประชาสัมพัน์     

  0 7351 7950 - 52

  เจ้าหน้าที่หน้าห้องคณะผู้บริหาร

  0 7351 7978

  สำนักปลัดฯ

  0 7351 7960

  สำนักงานเลขานุการฯ 

  0 7351 7962

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  0 7351 7964

  กองคลัง 

  0 7351 7953

  กองช่าง 

  0 7351 7970

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  0 7351 7972

  กองพัสดุและทรัพย์สิน   

  0 7351 7968

  กองสาธารณสุข

  0 7351 7964

  กองการเจ้าหน้าที่

  0 7351 7960

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  0 7351 7974

 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับงานสารบรรณกลาง

แผนที่ตั้งของสำนักงาน อบจ.นราธิวาส
(Narathiwat Provincial Administrative Organization)

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”