ข้อมูลและช่องทางการติดต่อ

 

สำนักงาน อบจ.นราธิวาส
เลขที่ 232 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


เบอร์ติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

  เบอร์กลางสำนักงาน   

  0 7351 7950 - 52

  เจ้าหน้าที่หน้าห้องคณะผู้บริหาร

  ต่อ 1978

  สำนักปลัดฯ

  ต่อ 1960

  สำนักงานเลขานุการฯ 

  ต่อ 1962

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  ต่อ 1964

  กองคลัง 

  ต่อ 1953

  กองช่าง 

  ต่อ 1947

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ต่อ 1972

  กองพัสดุและทรัพย์สิน   

  ต่อ 1974

  กองสาธารณสุข

  ต่อ 1944

  กองการเจ้าหน้าที่

  ต่อ 1981

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  ต่อ 1960

 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับงานสารบรรณกลาง

แผนที่ตั้งของสำนักงาน อบจ.นราธิวาส
(Narathiwat Provincial Administrative Organization)

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”