แบบฟอร์มใบลาหยุดราชการ

1. ใบลาพักผ่อน

2. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมผล

3. ใบลาติดตามคู่สมรส

4. ใบลาป่วย,ลาคลอดบุตร,ลากิจส่วนตัว

5. ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

6. ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

7. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

8. ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

9. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

10. ใบลาอุปสมบท

11. ใบขอยกเลิกวันลา

12. ตัวอย่างแบบสมุดคุมวันลา

13. ตัวอย่างแบบสรุปวันลา

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”