ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .............

 

ประกาศราคากลาง .............

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา .............

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด