✦ ข่าวประกาศมติคณะกรรมการข้าราชการฯ (ก.จ.จ.นราธิวาส)