อบจ.นราธิวาส พร้อมดำเนินการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ

 

อบจ.นราธิวาส พร้อมดำเนินการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ

นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวถึงการดำเนินงานของ กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งล่าสุดหลังจากได้รับการประสานงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในแนวทางการสนับสนุนศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ นั้น อบจ.นราธิวาส ภายใต้การดำเนินงานของนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ที่ได้มีมติว่าการแพทย์ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล มุ่งดูแลรักษาพยาบาลตั้งแตจุดเกิด จนถึงโรงพยาบาลเพื่อมิให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่าง อันเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 16 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
.
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนั้น อบจ.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมกับ สสจ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังการเข้าร่วมสนับสนุนฯ ในภาพร่วม ซึ่งในส่วนของ อบจ.นราธิวาส เอง จะดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบต่อไป

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”